# زنانه_نوشت

بازی مال بچه هاست!مادیگه بزرگ شدیم!!

برداشت اول: دخترکومیخوابونموطبق قراربا"تو"آماده میشیم که بریم بیرون تادرموردمشکل پیش اومده صحبت کنیم.قیافه های هردومون درهم برهمه.خونه باباهستیم.یه خداحافظی سرسری میکنیمودخترکموبه ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 13 بازدید